Start aanleg buitenberm Hoorn Binnenstad

Projectupdate

Ook op het meest noordelijke stuk van de Markermeerdijken zijn we gestart met de uitvoering. In module 1, Hoorn Binnenstad, maken we de dijk weer veilig met de aanleg van een buitenberm. De buitendijkse werkbaan, die nodig is om buitenberm vanaf het water aan te kunnen leggen, is na ruim een week zand opspuiten al goed zichtbaar. De komende weken zijn we hier bezig met het verwijderen van stenen op de huidige dijk en het aanbrengen van steenbekleding aan de waterzijde van de werkbaan.

Afgesloten Het voetpad op de huidige dijk is voor de veiligheid afgesloten. In juni zijn de eerste werkzaamheden klaar en krijgt het zand een jaar tijd om te 'zetten'. In deze periode is het voetpad weer toegankelijk. In module 2, Strand Hoorn, en module 3, Grote Waal en De Hulk, zijn we komende weken bezig met het aanbrengen van zand. Ook deze ondergrond krijgt daarna een jaar tijd om steviger te worden. In 2022 beginnen we met afronden van de oeverdijk en - samen met de gemeente - met de inrichting van het stadsstrand dat óp de oeverdijk wordt aangelegd.

Werkbaan De aanleg van de buitendijkse werkbaan in module 4, De Kogen, verloopt voorspoedig. De komende periode zijn we hier bezig met het opspuiten van een volgende zandlaag en het verwijderen van de steenbekleding op de huidige dijk. In het binnendijkse water De Weel brengen we een binnenberm aan.

Vanwege de binnen- en buitendijkse werkzaamheden in module 4 is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld.

Buitendijks werk van Etersheim tot Uitdammerdijk

In module 6, Heintjesbraak en Warder, zijn we vanaf de loswal bij gemaal Warder in noordelijke richting bezig met opspuiten van zand voor de buitendijkse werkbaan. Werkzaamheden modules 7 en 9 In module 7, Polder Zeevang, zijn wij nabij het voorland van Edam bezig met het aanbrengen van verticale drainage en tijdelijke oeverbescherming. In deze module gebruiken we in enkele secties vacuumconsolidatie, voor het versneld versterken van de ondergrond. In module 9, Broeckgouw, zijn de netbeheerders bezig om de kabels en leidingen vanuit de wijk Broeckgouw aan te leggen naar woningen aan de Zeedijk.

Uitdam Dorp In de laatste week van april, week 17, starten we in module 14, Uitdam Dorp, met het aanbrengen van een schapenhek op de kruin van dijk. Deze werkzaamheden, die met een kleine machine worden uitgevoerd, nemen drie dagen in beslag. Het voetpad op de kruin van de dijk blijft toegankelijk. Aansluitend gaan we in week 18 verder met de aanleg van de werkbaan.

Werkzaamheden module 15 In module 15, Uitdammerdijk, gaan we verder met het opspuiten van de buitendijkse werkstrook en het plaatsen van stenen aan de waterzijde.

Bouwklankbordgroepen ogen en oren omgeving tijdens uitvoering

Onze omgevingsmanagers doen regelmatig beroep op bouwklankbordgroepen: bewoners en ondernemers die tijdens de uitvoering de 'oren en ogen van de omgeving' zijn en zo helpen de uitvoering soepel te laten verlopen. Herman van den Brink (foto), omgevingsmanager in deelgebied Midden (Schardam-Volendam), sprak onlangs met de bouwklankbordgroep van module 7 (Polder Zeevang). Zij bespraken wat goed gaat en wat beter kan. De bewoners willen graag dat er iets gedaan wordt aan het gebrom van de pompinstallatie op de werkbaan. Herman: ''We nemen maatregelen om de bromtoon te verminderen.'' Module 1 Omgevingsmanager Fiona Segers van deelgebied Noord (Hoorn-Schardam) vergaderde deze maand met de bouwklankbordgroep van modules 1 (Hoorn Binnenstad) en 2 (Strand Hoorn). In module 1 is de uitvoering ruim een maand bezig, een mooi moment dus om de meningen te peilen. Het zand opspuiten voor de werkbaan is soepel verlopen, maar het verwijderen van de stenen op de dijk gaat niet altijd ongemerkt voorbij aan de bewoners op de Westerdijk. ''Die signalen nemen we serieus'', aldus Fiona. ''De manier van werken is aangepast en nu is de overlast een stuk minder.''