Ringslang ontwaakt uit winterslaap

Onze ecologen maakten onlangs een monitoringsrondje langs de dijk tussen Uitdam en Durgerdam, om te kijken of er al ringslangen zijn ontwaakt uit hun winterslaap. En ja hoor, bingo!

Het zonnetje scheen, de temperatuur was aangenaam, ideale omstandigheden voor de ringslang om lekker op te warmen op de buitendijkse basaltstenen. De koudbloedige beesten hebben die warmte nodig om mobiel te worden.

Ecoloog John van den Belt: ''Als ze voldoende ‘wakker’ zijn gaan de slangen binnendijks om zich voor te planten en te foerageren.'' Pas als de ringslangen hun buitendijkse schuilplek hebben verlaten, geven John en zijn collega Heleen Broier dit deel van de dijk vrij zodat de uitvoerders de steenbekleding kunnen verwijderen.

Vermoedelijk leven er zo’n 100 ringslangen op en rond de Markermeerdijken. Vanwege de dijkversterking zijn binnendijks op diverse locaties tijdelijke winterverblijfplaatsen gemaakt. Na de dijkversterking keren er winterverblijfplaatsen terug aan de buitenkant van de dijk.