Natuurschoon langs de Markermeerdijken

Het gebied van de Markermeerdijken is rijk aan natuur en diersoorten. Wist je dat er diverse beschermde dieren op en langs de dijk leven? Denk aan de noordse woelmuis, de ringslang en natuurlijk de weidevogels. De uitvoering van de dijkversterking heeft invloed op de dieren en hun leefomgeving, maar dankzij de inzet van onze ecologen proberen we die invloed zoveel mogelijk te beperken. Vóór de werkzaamheden is veel onderzoek gedaan en tijdens de uitvoering gaan wij zorgvuldig om met de natuur. Onze ecologen maken regelmatig een 'rondje' langs de dijk en dat levert fraaie plaatjes op! Vanaf linksboven met de klok mee: scholeksternest, kievitsnest, rups van een Sint Jacobsvlinder, veenpluis, klutennest en Sint Jansvlinder.