Dijkversterking op steeds meer plekken zichtbaar

Projectupdate

De Alliantie Markermeerdijken is op steeds meer plekken aan het werk om de dijk voor de komende vijftig jaar weer veilig te maken. Deze video geeft een mooi beeld van de huidige werkzaamheden, vanuit de lucht gezien. Van de buitenberm in Hoorn Binnenstad tot de loswal bij gemaal Warder, van het aanbrengen van verticale drainage op de diverse werkbanen tot binnen- en buitendijkse werkzaamheden aan de Uitdammerdijk.

Een actueel overzicht van de werkzaamheden bij jou in de buurt vind je op onze website. Deze informatie verversen wij wekelijks.

Nieuwsbrief deze week op de mat

Op verzoek van bewoners maken wij naast deze maandelijkse digitale nieuwsbrief twee keer per jaar een nieuwsbrief die bij iedereen die langs de dijk woont wordt bezorgd. Deze week ligt deze nieuwsbrief op de mat bij ruim 3.500 adressen tussen Hoorn en Amsterdam. In de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken blikken we onder andere terug op de werkzaamheden die het afgelopen halfjaar zijn verricht, de opening van minimuseum De Waterwolf in Etersheim en de lancering van de podcast op locatie, Kijk Luister Dijk.

Willem-Jan de Vos, lid van het Alliantiemanagementteam, kijkt in het voorwoord terug op het afgelopen halfjaar, waarin onder andere de eerste mijlpaal van de dijkversterking werd bereikt: de ingebruikname en overdracht van de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge.

In contact

Campinghouder Tim Maas legt uit hoe hij de dijkversterking beleeft en onze omgevingsmanagers Fiona Segers en Herman van den Brink vertellen hoe zijn in coronatijd in contact blijven met bewoners. En hoe gaat het eigenlijk met de Kapitein van het Markermeer? De digitale versie van de eerste geprinte nieuwsbrief van 2021 kun je hier lezen.