Project vanuit de lucht

Deze video geeft een prachtig overzicht vanuit de lucht waar de Alliantie Markermeerdijken in uitvoering is in maart 2021. Je ziet de aanleg van de oeverdijk in Hoorn, de buitendijkse werkbaan in Scharwoude en Schardam, een loswal in Warder, buitendijkse werkbaan tussen Warder en Edam en binnen- en buitendijkse werkzaamheden in Uitdammerdijk