Kilometers kabels en leidingen verleggen voor dijk­versterking

Langs de dijk wonen en werken mensen. Daar houd je als uitvoerder van de dijkversterking rekening mee. De Alliantie probeert de overlast van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Dat betekent ook dat bewoners tijdens en na de uitvoering gewoon gebruik kunnen maken van nutsvoorzieningen als water, gas, elektra, telefonie en internet. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten ruim 27 kilometer aan kabels en leidingen verlegd worden.

Het verleggen van kabels en leidingen is soms nodig, als in de buurt van de dijk gewerkt wordt. Wanneer je met een graafmachine de grond ingaat, wil je natuurlijk niet een waterleiding beschadigen of – erger nog – een elektriciteitskabel raken. Andersom kan het ook gebeuren dat netbeheerders kabels of leidingen moeten vervangen in het werkgebied van de dijkversterking. Om problemen te voorkomen, is de Alliantie al ver voor de uitvoering in gesprek gegaan met netbeheerders als Liander (gas en elektra), KPN (mobiele data), PWN (water) en de diverse gemeenten tussen Hoorn en Amsterdam (riolering). Deze netbeheerders weten immers precies waar hun kabels en leidingen liggen én wanneer er vervangingswerkzaamheden gepland staan.

In een aantal gevallen worden de kabels en leidingen tijdelijk verlegd.
De Alliantie probeert de overlast van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden.
Ook de omwonenden krijgen informatie over de aanstaande werkzaamheden en eventuele afsluitingen en omleidingen.

Digitale landkaart

De Alliantie heeft al deze gegevens verzameld en gedocumenteerd in een soort digitale landkaart. Ruim voor de versterkingswerkzaamheden in een bepaald gebied, kijkt de uitvoerder op deze kaart en kan hij precies zien waar de kabels en leidingen liggen. In veel gevallen is het vanwege de versterkingswerkzaamheden nodig om deze te verleggen. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de netbeheerder en de grondeigenaar. Ook de omwonenden krijgen informatie over de aanstaande werkzaamheden en eventuele afsluitingen en omleidingen.

Tijdelijk verlegd

Na het graven van diverse proefsleuven, om te kijken of de kabels en leidingen ook daadwerkelijk op de aangegeven locaties liggen, gaan de netbeheerders aan het werk. In een aantal gevallen worden de kabels en leidingen tijdelijk verlegd. Dat wil zeggen: ze worden ontkoppeld en omgeleid. Hierdoor kunnen de omwonenden de nutsvoorzieningen gewoon gebruiken. Soms ligt zo'n tijdelijke kabel of leiding tijdelijk boven op de dijk. Uiteraard gebeurt dit alleen in werkgebied, dat niet toegankelijk is voor onbevoegden. Na het afronden van de dijkversterkingswerkzaamheden verleggen (en vervangen) de netbeheerders de kabels en leidingen definitief.

In totaal verleggen we tijdens de dijkversterking 26.672 meter aan kabels en leidingen. De langste verlegging is een middenspanningskabel van 2.434 meter, in module 15 (Uitdammerdijk). Lees meer