BIJZONDERE BEZOEKEN

Dijkversterkers van de toekomst op bezoek

Hij was maandenlang gesloten, de boeiende tentoonstelling over het hoe en waarom van de dijkversterking in ons projectkantoor in Katwoude. Gelukkig kan iedereen die dat interessant vindt nu weer een kijkje komen nemen.

Adviseur Communicatie Jolanda van Ommeren is verantwoordelijk voor de EXPO Dijk in Uitvoering. “Zo fijn dat hij weer open is”, vertelt ze. “Iedereen is welkom, je kunt gewoon binnenlopen. Daarnaast krijgen we soms een aanvraag voor een bijzonder groepsbezoek. Zo ontvingen we op 25 maart jl. een aantal studenten Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim, misschien wel de dijkversterkers van de toekomst.” Onder de indruk In het projectkantoor kregen de studenten eerst een presentatie over de dijkversterking en aansluitend konden ze een rondje maken door de EXPO. “Vooral de Virtual Reality* vonden ze enorm interessant, daar stond al snel een wachtrij”, vertelt docent Civiele Techniek Casper Bebelaar. Daarna wachtte buiten een bus die de groep naar de Galgenbocht bij Hoorn bracht, voor een uitleg over de aanleg van het stadsstrand. “De studenten waren duidelijk onder de indruk van de enorme omvang van het project”, ervoer Casper. “Om zoiets in het echt te zien, is toch wel heel anders dan erover lezen in je lesstof!”

Op de fiets Aansluitend zette de groep koers richting de werkzaamheden bij Etersheim, stevig trappend op de fietsen die achter de bus op een aanhanger waren meegenomen. Ook daar was verwondering alom over hoe groot alles wel niet was. Natuurlijk mocht bij dit uitstapje de traditionele groepsfoto niet ontbreken: het bewijs van een leuke én leerzame dag op locatie. “Na al die maanden thuisstudie was dit hun eerste gezamenlijk uitstapje”, legt Casper uit. “Natuurlijk was de insteek om de studenten een beeld te geven van de breedte van hun vakgebied, maar het was ook zeker bedoeld als gezellig uitje.” Gemaal C. Mantel vormde het perfecte decor voor de foto. Na het bewonderen van de tijdelijke weg bij Schardam, nam de groep nog een kijkje bij het beeldje Veenus. Dat staat op de dijk bij Etersheim, recht tegenover de ingang naar bezoekerscentrum De Breek, waar de studenten hun bezoek afsloten met een lekkere lunch.

Wat valt er te zien?

De EXPO Dijk in Uitvoering in ons projectkantoor in Katwoude geeft je een mooi beeld van de Nederlandse strijd tegen het water, toen en nu, en hoe belangrijk dijken daarbij zijn. Daarna wordt ingezoomd op het hoe, wat, waar en waarom van de dijkversterking van de Markermeerdijken. Met onder meer interessante feiten en cijfers en heldere uitleg van de werkzaamheden op alle plekken langs het project. Een van de hoogtepunten is de virtual reality, waarmee je boven het project kunt zweven alsof je in een luchtballon zit! De EXPO is geopend van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.