Dijkplaatsen op bijzondere locaties

Dijkplaatsen zijn bijzondere locaties langs de dijk waar bezoekers de historie van de dijk kunnen beleven. Juist omdat er met de dijkversterking wordt ingegrepen in de historische dijk, is het belangrijk om het verhaal van de dijk te vertellen. In totaal komen er vijf dijkplaatsen op bijzondere locaties. Bijzonder beleven in polder Zeevang De bestuurders van het hoogheemraadschap en de provincie hebben hun eerdere besluit over de locaties voor de dijkplaatsen in Zeevang heroverwogen. Zij kiezen nu voor de verhaallijn ‘bijzonder beleven’ op de locaties zoals opgenomen in het Projectplan Waterwet.

Hiermee wordt het verhaal verteld van het beleven van de dijk en het landschap – van overzicht tot detail. De provincie en de Alliantie gaan in gesprek met de bewoners over het verder uitwerken van de schetsontwerpen van verhaallijn ‘bijzonder beleven’.

Dijkplaats Kinselmeer–Uitdammerdijk Het schetsontwerp van de dijkplaats Kinselmeer (zie afbeelding onder) is vorig jaar besproken met onder andere campingeigenaren uit de buurt, de gemeente en andere betrok kenen. Het ontwerp is daarna verder uitgewerkt en afgerond. De dijkplaats wordt gerealiseerd na afronding van de dijkversterking.

Ontwerprichting dijkplaats Etersheim definitief Begin 2021 hebben bewoners hun ideeën ingebracht voor het ontwerp van dijkplaats Etersheim (zie afbeelding boven). Naar aan leiding daarvan hebben de provincie en de Alliantie samen met een drietal bewoners het ontwerp verder uitgewerkt.

Passend in de omgeving Het doel hiervan was om samen tot een breed gedragen ontwerp te komen, zoveel mogelijk passend in de omgeving. Alle reacties, ideeën en denkrichtingen hebben bijgedragen aan het ontwerp dat er nu ligt. Het aanleggen van de dijkplaatsen laat nog even op zich wachten en sluit aan bij de dijkversterking.