Ruim twintig kilometer 'buitendijks' werkgebied

Projectupdate

De Alliantie Markermeerdijken maakt 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam weer veilig. Twee jaar na de start van de werkzaamheden is op twee derde deel van het traject al ‘buitendijks gebied’ opgespoten: ruim 22 kilometer aan werkbanen, loswallen en uiteraard de oeverdijk bij Hoorn. De werkbanen en loswallen zijn nodig om ruim negentig procent van de dijkversterking over het water te kunnen aanvoeren, om zo de omgeving te ontzien. Voor het opspuiten van het buitendijkse werkgebied en (binnen- en buitendijks opgespoten) voorbelasting gebruikten we bijna 6,5 miljoen kuub zand. Dat is het totaal van ongeveer 10.000 zand schepen!

Dijk veilig En we zijn nog lang niet klaar. In 2022 en 2023 gaan we ook in Edam en Volendam (modules 9 en 10), Katwoude (modules 11 en 12) en ten noorden van Uitdam (module 13) van start om de dijk weer veilig te maken. In andere modules – zoals Hoorn Binnenstad (module 1), Strand Hoorn (module 2) en Grote Waal en De Hulk (module 3), hopen we in deze periode het sein ‘dijk veilig’ te geven. In Uitdam Dorp (module 14) starten we begin 2022 met het plaatsen van damwanden in de dijk direct achter de woningen. Kijk hier voor beelden van de dijkversterking vanuit de lucht. Een volledig overzicht van het werk vind je op onze website.

Plan van aanpak voor pilot vergroening steenbekleding akkoord

Het afgelopen jaar werkten specialisten van de Alliantie, de provincie, het hoogheemraadschap, een dijkvegetatie-expert en een vertegenwoordiging van de bewoners en de Dorpsraad aan een plan van aanpak voor het actief vergroenen van de steenbekleding in module 14, Uitdam Dorp. Dit plan van aanpak is op 29 september toegelicht aan de bewoners van Uitdam. De bestuurders van Provincie Noord-Holland en HHNK stemden op 13 oktober in met het plan van aanpak voor de pilot ‘Ecologische vergroening van de steenbekleding’ van de te versterken dijk bij het dorp Uitdam. De randvoorwaarden voor de uitvoering van de pilot worden de komende weken verder uitgewerkt.

Aangepast ontwerp module 4

In 2018 is het Projectplan Water voor de dijkversterking vastgesteld. Bij het uitwerken van de eerste ontwerpen uit het PPW voor de versterking van de dijk, werken we van grof naar fijn om zo tot een uitvoeringsontwerp te komen. Tijdens het ontwerpproces van module 4, De Kogen, bleek ter plaatse van de Bedijkte Waal dat de beoogde versterkingsoplossing met een constructie niet zonder meer mogelijk. Deze versterkingsoplossing zou dusdanige technische onzekerheden en risico’s in de uitvoering met zich mee te brengen, dat is besloten te kiezen voor een andere versterkingsoplossing. Lees het volledige bericht op onze projectwebsite.