De onthulling van Veenus, het meisje op de dijk

Op zondag 31 oktober is de onthulling van het bronzen beeld Veenus van Rob Cerneüs uit Warder, op de Markermeerdijk in Etersheim. Het kunstwerk van een meisje op ware grootte, wordt onthuld door Lieke Sievers, burgemeester van Edam Volendam en hoogheemraad Rob Veenman, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De kunstenaar heeft het beeld Veenus gemaakt voor de bewoners van Polder Zeevang, als een ode aan het omliggende landschap. Het staat symbool voor de (historische) verbinding tussen de bewoners van het ingepolderde land, de dijk en het Markermeer. Relatie met het water De inspiratie voor het beeld komt voort uit de verbondenheid van de kunstenaar met het landschap, de dijk en de mythologie. “Veenus symboliseert onze eeuwenlange natuurlijke relatie met het water”, vertelt Rob Cerneüs (links op de foto) . “Het schenkt ons leven en is tegelijkertijd een bedreiging voor ons bestaan. Vanuit deze gedachte is dit beeld ontstaan dat recht doet aan de beleving van de dijk en ons leven met het water. Het frêle meisjesfiguur met stevige groene laarzen aan haar voeten geeft de gestolde emotie weer van onze bewoners die enerzijds krachtig zijn en anderzijds kwetsbaar door hun uit water gevormde leefomgeving.” Betekenis “De naam Veenus verwijst naar onze eigen bodem; het veen dat in de grond zit'', vervolgt Rob. ''Maar ook naar de Romeinse Venus of de Griekse Aphrodite, wat betekent de uit schuim geborene, zoals ook ons land is ontstaan uit de zee. Zij is behalve de godin van de liefde ook de godin van de kalme, rustige zee. Zij weet Poseidon, als deze stormen wil verwekken, tot bedaren te brengen en verschaft de zeelieden een behouden vaart en leidt hen naar een veilige haven.” Dans en muziek De onthulling start op zondag 31 oktober om 14.00 uur bij bezoekerscentrum de Breek in Etersheim met een verrassend optreden van de turnsters van Sint Mauritius. Deze groep met choreografie van Julia van Enk wordt begeleid door muzikanten onder leiding van Frank Bond. Samen met de bezoekers lopen we richting de Markermeerdijken waarop we Veenus ontmoeten. Samenwerking Het beeld is tot stand gekomen door samenwerking van gemeente Edam-Volendam, de dorpsraden en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en mede mogelijk gemaakt door de Alliantie Markermeerdijken.