Drukken van damwanden bijna geruisloos

Een mijlpaal is aangebroken. De eerste damwanden zijn deze maand in de dijk van Uitdam aangebracht. Wij hebben ervoor gekozen om te beginnen op een plek die zich niet direct achter de huizen bevindt. “In deze bouwfase monitoren we de werkzaamheden nauwkeurig'', zegt Rinse van den Ouweelen, omgevingsmanager van de Alliantie Markermeerdijken “Dat is van belang, want in het dorp Uitdam staan huizen direct aan de teen van de dijk. Er zijn vier verschillende varianten van het inbrengen van de damwanden: trillen, drukken met natrillen, drukken, en drukken met heiframe. De resultaten worden geanalyseerd, zodat we straks zo soepel mogelijk aan het werk kunnen.”

De damwand is zo'n 16 meter lang en wordt bij het drukken door een hijskraan gehesen in een ‘silent piler’. Een technisch hoogstandje die de damwanden exact op de juiste locatie in de kruin van dijk drukt. Elk geplaatste damwand wordt uitvoerig gemonitord. ''Wanneer er teveel trillingen worden gemeten, dan testen we nu alvast hoe we dat kunnen verminderen voor de volgende fase. Bijvoorbeeld door de damwand langzamer te drukken. Onze ambitie is om zo min mogelijk geluids- en trillingsoverlast te geven.'' Het is voor bewoners in Uitdam vanaf januari 2022 best spannend wanneer de damwanden direct achter hun huizen worden geplaatst. De dijkversterking volgt de huidige ligging van de dijk en behoudt hiermee de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van dit bijzondere dijkdorp. Het plaatsen van de 500 meter damwand duurt tot rond de zomer. Een miljoen kilo staal is dan in de dijk geplaatst. De dijk blijft in de meest extreme weersomstandigheden op zijn plek en beschermt de bewoners tegen het water.