Rust én volop activiteit langs de Markermeerdijken

Projectupdate

Inwoners van Hoorn zullen zich soms wel afvragen: werken ze nog aan die dijk of niet? Op dit moment niet. In module 1 (Hoorn Binnenstad) als module 2 (Strand Hoorn) krijgt de ondergrond de tijd om te 'zetten', sterker te worden. In module 3 (Grote Waal en De Hulk) spuiten we deze periode nog wel zand op, waarna ook dit deel de tijd krijgt om te zetten.

In module 4 (De Kogen) werken we ter hoogte van de Bedijkte Waal aan de aanleg van een binnenberm.

In module 5 (Etersheimerbraak) brengen we de eerste ophoogslag met zand aan. Dit dient als basis voor de versterking van de dijk en ook als tijdelijke werkbaan. Bij ons depot in Etersheim en de overgang bij de Burgerwoudweg zijn tijdelijke dijkovergangen aangelegd.

Voorbelasten Ten noorden van zwembad Warder in module 6 (Heintjesbraak en Warder) is de bovenzijde van de dijk afgegraven en is het buitendijkse depot Heintjesbraak in gebruik. Inmiddels is ook een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een tijdelijke weg om straks de versterking van de dijk binnenwaarts uit te voeren. Ten zuiden van zwembad Warder graven we ook af en belasten de dijk voor met zand. In module 7 (Polder Zeevang) wordt ook de dijk voorbelast en de dijk deels afgegraven. In module 14 (Uitdam Dorp) zijn we deze week gestart met het aanbrengen van damwanden. Verderop in deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

Kijk hier voor beelden van de dijkversterking vanuit de lucht. Een volledig overzicht van het werk vind je op onze website.

Wandelen en fietsen langs monument kan tijdelijk weer

Het is sinds kort weer mogelijk om te fietsen en wandelen over de dijkweg tussen Scharwoude en Schardam. De weg was maandenlang afgesloten vanwege de dijkwerkzaamheden in module 4, De Kogen. Hier versterken wij de dijk binnen- en buitendijks. Sinds vrijdag 17 september is de dijkweg weer open voor fietsers en wandelaars. Zij kunnen dus het monument ter hoogte van de Bedijkte Waal, daar neergezet als herdenking van de watersnoodramp van 1675, weer van dichtbij bekijken! Motoren en automobilisten moeten nog steeds omrijden via de provinciale weg. Dit omdat de dijkweg gerenoveerd wordt. In februari 2022 gaat de weg voor al het verkeer weer voor enkele maanden dicht. Houd onze website in de gaten voor alle (tijdelijke) afsluitingen en omleidingen.

Website vernieuwd

De website www.markermeerdijken.nl is vernieuwd. De nieuwe site is mooi vormgegeven, overzichtelijk en voldoet aan alle toegankelijkheidseisen die aan overheidswebsites zijn gesteld. Op de website vind je het laatste nieuws over ons project, een actueel overzicht van de werkzaamheden en veel achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de verschillende modules en de gekozen versterkingsoplossingen. Op de website zijn ook foto's, video's en digitale nieuwsbrieven te vinden. Neem gerust een kijkje op www.markermeerdijken.nl.