Werk aan dijk ligt tijdens bouwvak grotendeels stil

Projectupdate

De afgelopen weken is weer hard gewerkt aan het veilig maken van de Markermeerdijken. In module 1, Hoorn Binnenstad, is de eerste fase van de aanleg van een buitenberm afgerond. Het looppad op de huidige dijk is weer toegankelijk voor voetgangers. In module 3, Grote Waal en De Hulk, zijn grote hoeveelheden zand opgespoten voor de oeverdijk.

In module 5, Etersheimerbraak, zijn we deze maand begonnen met het opspuiten van een buitendijkse werkbaan. Ook in module 6, Heintjesbraak en Warder, en module 7, Polder Zeevang, gebeurt dit. In module 14, Uitdam Dorp, en module 15, Uitdammerdijk, zijn de werkbanen al vergevorderd. Deze buitendijkse werkstroken van zand zijn nodig zodat wij ruim negentig procent van de benodigde materialen over het water kunnen aanvoeren, aan de waterzijde transporteren én de dijk vanaf het water te kunnen versterken.

Bouwvak Tijdens de bouwvak (24 juli tot en met 14 augustus) liggen de werkzaamheden aan de dijkversterking grotendeels stil. Alleen in module 14, Uitdam Dorp, gaan we verder met het plaatsen van stenen aan de waterzijde van de buitendijkse werkbaan ter bevordering van de waterveiligheid. Deze stenen voeren wij aan vanaf de loswal in module 15, Uitdammerdijk.

Door onvoorziene omstandigheden moet de dijkweg ter hoogte van module 4, De Kogen, langer afgesloten blijven. De afsluiting is nu zeker tot begin september. Op onze website vindt u de omleidingsroute.

Meer informatie over de actuele werkzaamheden vind je op onze website.

Bijeenkomst dijkinrichting Polder Zeevang

Afgelopen dinsdagavond 6 juli konden bewoners uit module 7, Polder Zeevang, hun voorkeur aangeven over hoe de dijk na de versterking weer ingericht wordt. Als we klaar zijn met de versterking wil de Alliantie natuurlijk de dijk netjes achterlaten. Dit houdt in dat de inrichtingselementen weer terugkomen op de dijk die vóór de versterking aanwezig waren; steigers, trappen, zitelementen, afvalbakken, etc. Bewoners konden op een tekening aangeven waar ze de verschillende elementen wilden hebben. Vervolg De komende tijd gebruiken wij om de verzamelde suggesties, ideeën en opmerkingen te verwerken in een voorstel. Medio augustus koppelen wij dit voorstel samen met onderbouwing van de gemaakte keuzes, terug aan de bewoners van Polder Zeevang. In september zullen wij tijdens een tweede bijeenkomst dit voorstel bespreken en in oktober definitief maken.