Resultaten onderzoek bewoners 2021

Ruim 3500 bewoners en ondernemers in het gebied rondom de Markermeerdijken zijn in mei van dit jaar met een huis-aan-huis uitnodiging gevraagd om mee te doen aan ons onderzoek over de dijkversterking. De vragen gingen over hoe ze de dijkversterking ervaren, welke informatie mensen graag van ons ontvangen, of dit voldoende is en op welke manier ze dit graag ontvangen. Daarnaast wilden we weten of bewoners overlast ervaren van de werkzaamheden en hoe het contact verloopt met de Alliantie.

Resultaten op hoofdlijnen De resultaten uit het onderzoek wordt geïnterpreteerd als signaal vanuit de omgeving. De resultaten zijn betrouwbaar, maar niet alle bewoners langs de dijk hebben meegewerkt. De signalen worden serieus genomen, maar de resultaten vormen een indicatie van wat er onder bewoners leeft.

Uit het onderzoek 2021 blijkt dat tussen de 70% en 90% van de bewoners neutraal tot positief is over de dijkversterking. De meeste mensen (88%) vinden dat ze redelijk tot (heel) goed zijn geïnformeerd en de favoriete communicatiekanalen zijn de maandelijkse digitale nieuwsbrief, de website www.markermeerdijken.nl en de regionale kranten/media. Voor een groot infrastructureel project als deze is dat bijzonder hoog.

Weinig overlast Op de meeste plekken langs de dijk wordt inmiddels gewerkt. Toch ervaart een meerderheid (meer dan driekwart) van de mensen weinig of geen overlast van de werkzaamheden. Bij mensen die wel hinder of overlast ervaren wordt dit met name veroorzaakt door beperkt gebruik van het strandje, steiger en zwemwater en geluid. Gevolgd door weg- en verkeersomleidingen. Een klein gedeelte heeft hinder van het bouwverkeer, stof en trillingen. De minste hinder ondervindt men van een beperkte bereikbaarheid van huis/bedrijf.

(1).

Aan de slag! We hebben duidelijke en heldere verbeterpunten meegekregen. Praktische punten waarin we wat kunnen betekenen voor bewoners en waarmee we aan de slag gaan. Er is bijvoorbeeld een grote vraag naar detailinformatie (ontwerp/planning) over wat er voor de deur van bewoners gaat gebeuren. Ook kent de meerderheid van de ondervraagden de omgevingsmanager niet. De omgevingsmanager is dé persoon binnen de Alliantie waar bewoners terecht kunnen voor vragen over de dijkversterking.

Veel vragen Er zijn een hoop vragen gesteld door de respondenten. Om bewoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen, verzamelen we de vragen en antwoorden. Dit plaatsen we binnenkort op onze website en hieraan besteden we aandacht in onze digitale nieuwsbrief.

Lees hier het onderzoeksverslag van het onafhankelijke onderzoeksbureau EVA. Op www.markermeerdijken.nl/onderzoek kunt u meer informatie vinden over de onderzoeken die wij doen.