Veilig werken aan een veilige dijk

Bij de Alliantie Markermeerdijken werken de beste waterexperts van het land. In deze rubriek vertellen zij over hun rol binnen het project en hoe zij het werk op dit veelomvattende project ervaren. In deze editie: veiligheidskundige Ruud Buren, die het project na ruim drie jaar 'met een beetje pijn in het hart' verlaat.

Ruud Buren begon zijn loopbaan ruim dertig jaar geleden als laborant bij Uitwaterende Sluizen, dat later is opgegaan in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Al snel maakte hij de overstap van het lab 'naar de veiligheidshoek'. ''Ik ben jarenlang vrijwilliger bij de brandweer geweest en vond het veiligheidsaspect altijd al zeer interessant. Zo ben ik er ingerold. Ik vind het een prachtvak. Dagelijks houd ik me bezig met de vraag: wat kan ik bijdragen aan een veilige werkomgeving, zodat er geen ongelukken gebeuren?'' Drie jaar geleden maakte Ruud de overstap van HHNK naar de Alliantie Markermeerdijken. Als veiligheidskundige van de Alliantie bekommert hij zich zowel over de in- als de externe veiligheid: zorgen dat de dijkwerkers veilig hun werk kunnen doen én zorgen voor een veilige omgeving tijdens de uitvoering. ''Vóór de uitvoering ben ik bij alle dijkontwerpen betrokken geweest, om de risico's voor de uitvoerders en de omgeving zoveel mogelijk uit te sluiten. Het veiligheidsaspect heeft er hier en daar toe geleid dat het ontwerp moest worden aangepast. Je wilt bijvoorbeeld niet dat er continue zwaar verkeer over de smalle dijkweggetjes rijdt. Dat ondervangen we door de dijkversterking grotendeels vanaf het water uit te voeren.''

Zonnebaden Ook dat is natuurlijk niet zonder risico's, zegt Ruud. ''Daarom wijzen wij mensen er ook op dat ze met hun bootje niet binnen het werkgebied moeten komen, of moeten zonnebaden op de buitendijkse werkbanen. Voor veel mensen zijn de risico's van onze werkzaamheden soms moeilijk in te schatten, zoals drijfzandvorming op de buitendijkse werkbanen of grote, logge zandschepen op het Markermeer die moeilijk kunnen uitwijken. Daarom is het onze taak om de omgeving op deze gevaren te blijven wijzen.''

Toolbox-meetings Maar ook de uitvoerders van de dijkversterking worden regelmatig bijgeschoold over verschillende veiligheidsaspecten. ''We houden regelmatig toolbox-meetings. informatiebijeenkomsten waarin we verschillende veiligheidsthema's behandelen. Ook hebben we intern afspraken gemaakt over het altijd dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplaats. Daarnaast maken we regelmatig zogenoemde veiligheidswandelingen door het werkgebied, om te kijken wat goed gaat en wat beter kan.''

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking staat Ruud in nauw contact met de uitvoerders. ''Samen maken we een goede planning, waarbij we willen voorkomen dat de uitvoerders in de verschillende werkgebieden last van elkaar hebben. Ook geven zij aan als er veiligheidsissues zijn die opgelost moeten worden, zoals het overstappen van een zandschip naar een loswal. Dat hebben we ondervangen door speciale trappen te plaatsen. Ook komt het soms voor dat afzettingen worden opengebroken, bijvoorbeeld door motorcrossers die op het werkterrein gaan rijden. Dat is natuurlijk niet te bedoeling en daar maak ik dan melding van bij de politie.''

Drijfzandoefeningen Ruud staat als veiligheidskundige in nauw contact met de verschillende reddingsmaatschappijen die op het Markermeer actief zijn. In gevallen van nood op het water en binnen het werkgebied komen zij in actie. ''We houden ook regelmatig drijfzandoefeningen, om samen te kijken hoe mensen het snelst uit hun benarde positie bevrijd kunnen worden.'' Tevens is Ruud lid van het kernteam Waterveiligheid van de Alliantie, dat diverse calamiteitenplannen heeft opgesteld zodat het in gevallen van nood direct in actie kan komen.

De Edammer is bezig aan zijn laatste weken bij de Alliantie. Na de zomervakantie start hij als veiligheidskundige bij de gemeente Amsterdam. Ruud kijkt met veel plezier en trots terug op zijn periode bij de Alliantie: ''Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging, maar vertrek ook wel met een beetje pijn in het hart. Het is een prachtig project en ik zal het ook nauwgezet blijven volgen. Ik draag het stokje met vertrouwen over aan mijn opvolger.''