Contact

Het projectkantoor en de EXPO zijn vanwege het coronavirus tot nader order gesloten voor publiek.

Alliantie Markermeerdijken Hoogedijk 1D 1145 PM Katwoude 0299-224510 contact@markermeerdijken.nl www.markermeerdijken.nl

Aanmelden Dijkenpanel

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking maken we gebruik vaneen onderzoeks­panel, een belangrijke graadmeter. Eén of meerdere keren per jaar bevragen we leden van het panel. Ook uw stem laten horen?

EXPO Dijk in Uitvoering

Vanwege het coronavirus is de EXPO gesloten. Voor vragen over de EXPO en (groeps)bezoeken in de toekomst, neem contact op: expo@markermeerdijken.nl