Kort Nieuws

Trappen en steigers

Bankjes, afvalbakken, trappen en steigers: als een stuk dijk eenmaal klaar is, wordt hij ingericht met dit soort elementen. Half mei was er een bewonersbijeenkomst over de inrichtingselementen van de dijk in Uitdam. Die ging met name over de binnendijkse en buitendijkse trappen en de steigers. De bewoners hebben hierin diverse keuzemogelijkheden en we trekken hierin gezamenlijk op. Waarschijnlijk is het plan voor de inrichting voor de zomer klaar.

< Een impressie van een mogelijke steiger

Tijdelijke weg

Bij de Uitdammerdijk (module 15) zijn we druk geweest met de aanleg van een tijdelijke asfaltweg. Hiervoor moesten we funderingsmateriaal en asfalt aanvoeren. Inmiddels is de tijdelijke weg aangelegd vanaf Vereniging Kinselmeer tot aan Uitdammerdijk 30 en worden de bermen afgewerkt. Het weggedeelte tussen Vereniging Kinselmeer en de Bloemendalergouw is al opengesteld voor verkeer. Het resterende gedeelte volgt zo spoedig mogelijk, na het afwerken van de bermen.