PROJECTUPDATE

Westerdijk Hoorn: het afbouwen begint!

In Hoorn wordt vanaf 20 juni weer druk gewerkt aan het gedeelte tussen het Achterom en Schouwburg Het Park. Zoals uitvoerder/maatvoerder Ariën Out het zo treffend beschrijft: “De fundering ligt, nu gaan we afbouwen!”

Het leek alsof het werk langs de Hoornse Westerdijk een tijdje stil lag. “Dat klopt”, beaamt Ariën. “De ondergrond moest namelijk ‘zetten’ – dat is een ander woord voor ‘inklinken’. Door veel zand op de ondergrond te storten, wordt die in elkaar gedrukt. Net zolang totdat hij stabiel en stevig genoeg is en bijna niet meer zakt. Dat is nu het geval, dus kunnen we dit gedeelte afmaken.” Klei en stenen Ariën legt in grote lijnen uit wat er de komende tijd gaat gebeuren. “Een deel van het zand dat we hebben gestort, gaan we weer weghalen. Dat wordt vervangen door klei. Dat laat namelijk geen water door, zand wel. Dus mocht er een keer een dikke golf komen, dan neemt het water niet het zand uit de dijk mee. Dan plaatsen we een beschoeiing of teenschot en over de klei komt een doek, dat je een beetje kunt vergelijken met anti-worteldoek – maar dan meer waterdicht. Daaroverheen komt een puinlaag en dáároverheen komen van die zeskantige betonstenen. Vervolgens worden het voetpad en het fietspad aangelegd en wordt de versterking afgewerkt met sierstenen. Ook komt er nog een recreatiebalkon, waar je mooi over het Markermeer kunt kijken.” Overlast Met al die werkzaamheden is het onvermijdelijk dat mensen die aan de dijk wonen enige overlast zullen ervaren. “We hebben enorm gepuzzeld hoe we die tot een minimum kunnen beperken”, vertelt Ariën. “We beseffen namelijk dat er mensen zijn die dicht op de dijk wonen en de een heeft wat meer last van geluid of trilling dan de ander. Waar het kán, zullen we hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Dat hebben we ook uitgelegd in de bewonersbijeenkomst van 1 juni.” Feestelijk Als alles loopt zoals gepland, zijn de werkzaamheden eind oktober klaar. Dan wordt dit gedeelte van de totale 33 kilometer dijkversterking als eerste opgeleverd. “Dat zal ongetwijfeld feestelijk worden gevierd”, denkt Ariën, “want het is een belangrijke stap naar het houden van droge voeten voor de komende vijftig jaar. Dat maakt ook dat ik dit werk zo mooi vind en waarom ik dit al vijftien jaar doe.”