OMGEVINGSMANAGER: EMMA DE BRUIJN

“Ik word constant uitgedaagd met een andere bril op te kijken”

Sinds een maand heeft de regio Noord van het dijkversterkingsprojet (Hoorn-Schardam) een nieuwe omgevingsmanager: Emma de Bruijn. Zij is het aanspreekpunt voor bewoners, gemeenten, provincie en andere belanghebbenden. “Juist die diversiteit maakt het zo interessant.”

”Als omgevingsmanager bewaak ik de voortgang van het project in de regio Noord. Het is mijn taak om allerlei risico’s voor belanghebbenden in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat niemand voor verrassingen komt te staan. Als een soort helikopter hang ik boven het project en let vooral op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Moet er voor ons werk bijvoorbeeld tijdelijk een weg worden afgezet, dan zorg ik dat iedereen daarvan op de hoogte is: niet alleen de omwonenden, maar ook de vuilophaaldienst. Bij ‘leefbaarheid’ moet je denken aan zaken als geluids- en stofoverlast: onvermijdelijk bij een project als dit, maar door vooraf met alle partijen te overleggen, proberen we die zo klein mogelijk te houden.” Specialisten en adviseurs “Het aspect ‘veiligheid’ spreekt voor zich, denk ik. Gaat het om ‘communicatie’, dan houdt dat in dat we alle belanghebbenden zo goed mogelijk op de hoogte houden. Bijvoorbeeld via bewonersavonden en een brief voor de aanvang van de werkzaamheden, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren. Mijn werkdag is dus vooral gevuld met gesprekken met allerlei specialisten en adviseurs binnen de Alliantie. Daarbij moet je denken aan ecologen en archeologen, maar ook collega’s die gespecialiseerd zijn in vergunningenmanagement of verkeersmaatregelen. Maar ik zit ook regelmatig aan tafel met de gemeente of de politie. Die afwisseling maakt deze functie ontzettend leuk.” Fascinatie “Voor de rol van omgevingsmanager bestaat geen opleiding. Zelf heb ik een stedenbouwkundige achtergrond en tijdens mijn studie was ik al gefascineerd door hoe steden werken. En ook door de vraag wie er belang hebben bij bijvoorbeeld een plein en wat hun invloed daarop is. Dat aspect werd in mijn studie eigenlijk weinig belicht. Pas toen ik klaar was en in gesprek ging met bedrijven, kreeg ik een beter beeld van hoe projecten tot stand komen en ging ik als omgevingsmanager aan de slag bij diverse projecten.”

Dynamiek “De vacature voor mijn huidige functie zag ik voorbij komen op LinkedIn. Ik heb een keer eerder een uitvoeringsproject gedaan – het vervangen van een kademuur voor de gemeente Amsterdam – en merkte dat ik houd van de dynamiek van de uitvoering. Bovendien: dit is het grootste dijkversterkingsproject in Nederland, waarbij ook nog veel mooie extra’s worden ontwikkeld. Neem alleen al het stadsstrand bij Hoorn. Dan is het toch supermooi om daar deel van uit te maken?” Zelf ervaren “Mijn eerste maand is me heel goed bevallen. De Alliantie Markermeerdijken is een fijne werkplek. Iedereen helpt elkaar en er zijn korte lijntjes, waardoor ik snel antwoord krijg op vragen. Het leukste dat ik heb meegemaakt was toevallig vandaag: ik reed met een ecoloog over het stadsstrand en hij vertelde mij vanuit zijn passie over de relatie van het project met natuur. Bijvoorbeeld over de samenwerking met Natura 2000 en Staatsbosbeheer en over het broedvrij houden van bepaalde gebieden. Daar heb ik echt van genoten en het was ook heel zinvol. Ik woon zelf in Utrecht en in principe kan ik een groot deel van mijn werk ook op afstand doen. Maar ik vind het belangrijk om vaak over het werk te lopen, om zelf te ervaren hoe het daar voelt en om de mensen te spreken die erbij betrokken zijn. Nu de aanlegfase achter de rug is, wordt de dijk echt opgebouwd. De eerste gebieden worden straks opengesteld, dat zijn echte mijlpalen voor iedereen die ermee te maken heeft. Daar kijk ik erg naar uit!”

Heb je een vraag of opmerking voor Emma? Mail haar via contact@markermeerdijken.nl.