ONDERZOEK

Eerste resultaten van bewonersonderzoek binnen

Ieder jaar houdt de Alliantie een onderzoek onder bewoners die in ons werkgebied wonen. Hierdoor blijven we op de hoogte van wat zij van de dijkversterking vinden. Met deze informatie kunnen wij gericht én waar mogelijk ons beleid en werkwijze aanpassen, zodat we beter aan de wens van onze omgeving voldoen.

Via een huis-aan-huis uitnodiging vroegen we in april van dit jaar ruim 3500 bewoners en ondernemers in het gebied rondom de Markermeerdijken uit om mee te doen aan ons onderzoek over de dijkversterking. De vragen gingen over hoe ze de dijkversterking ervaren, welke informatie mensen graag van ons ontvangen, of de informatie die wij nu geven voldoende is en op welke manier ze deze het liefst tot zich. Daarnaast wilden we weten of bewoners overlast ervaren van de werkzaamheden en hoe het contact verloopt met onder andere de omgevingsmanagers van de Alliantie. De omgevingsmanager is dé persoon binnen de Alliantie bij wie bewoners terecht kunnen voor vragen over de dijkversterking. Waardering van informatie Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de bewoners positief is over de dijkversterking: een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren, ondanks het feit dat we op veel meer plekken aan het werk zijn. Voor een groot infrastructureel project als dit is dat een bijzonder hoog percentage en daar zijn we als Alliantie best trots op. De meeste mensen (91%) vinden dat ze redelijk tot (heel) goed zijn geïnformeerd. Favoriete communicatiekanalen zijn de maandelijkse digitale nieuwsbrief, de website www.markermeerdijken.nl en de papieren nieuwsbrief. Dit vindt men de belangrijkste informatie: - Info over wat er voor de deur/in de directe omgeving gebeurt. - Info over mogelijke verkeershinder en andere mogelijke hinder. - Info over de voortgang en planning van de werkzaamheden. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat bewoners ook iets missen, namelijk gedetailleerde informatie (ontwerp/planning) over wat er in de komende periode voor hun deur gaat gebeuren.

Overlast De meerderheid van de respondenten ervaart - net als vorige jaren - weinig of geen hinder of overlast van de werkzaamheden. Bij mensen dat wél ervaren, wordt dit met name veroorzaakt door beperkter gebruik van een strandje, steiger en zwemwater, en door weg- en verkeersomleidingen. Een klein gedeelte heeft (zeer) veel last van stof/stuiven, bouwverkeer, geluid door trillingen en de werktijden. De minste hinder ondervindt men van een beperkte bereikbaarheid van huis/bedrijf. Contact met omgevingsmanagers De bekendheid van de omgevingsmanager is ten op zichte van vorig jaar gestegen van 23% naar 36%. De tevredenheid over de omgevingsmanager is het afgelopen jaar hetzelfde gebleven: meer dan drie kwart (78%) waardeert het persoonlijke contact. Minder tevreden zijn ze over bereikbaarheid van de omgevingsmanager: 74% is tevreden, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar. Vervolg We halen bijzonder veel informatie uit zo’n onderzoek. De uitkomsten worden besproken met het management team van de Alliantie, maar ook met alle medewerkers. We weten dan allemaal wat er goed gaat en ook wat we kunnen verbeteren. Dat vinden we heel waardevol. Sommige suggesties kunnen we meteen doorvoeren, andere suggesties kosten meer tijd. Twee van de onderwerpen die echt onze aandacht hebben, is de vraag naar meer informatie over de planning en het ontwerp van de dijk. Het streven is om onze verbeterpunten terug te zien in de resultaten van het onderzoek van volgend jaar.

Via deze link kan u zich aanmelden voor onderzoeken over de Markermeerdijken.