PROJECTUPDATE

Inrichting voorlanden: een veilige plek voor Ringslang en Noordse woelmuis

Tussen Edam en Warder legt de Alliantie op vier plaatsen zogenoemde voorlanden aan: stroken land aan de buitenzijde van de dijk. Onlangs presenteerden we de inrichting ervan. De voorlanden worden een paar honderd meter lang, een meter of dertig breed en met riet beplant. Het onderhoud ervan komt straks in goede handen.

“Er zijn zorgen bij omwonenden over de aanleg en onderhoud van de voorlanden”, weet omgevingsmanager Herman van den Brink. “Dat zit ‘m vooral in de vraag of het riet straks wel goed onderhouden gaat worden. Zo niet, dan gaan er ganzen op de voorlanden broeden, is de gedachte. En daar zitten de meeste mensen niet op te wachten, vanwege de poep en de herrie.” Klei en riet op de werkbaan Herman toont een schets van drie van de vier voorlanden. “Direct aan de buitenkant van de dijk ligt de ‘werkbaan’, een strook land die we hebben opgespoten om zoveel mogelijk werkzaamheden vanaf de buitenkant te kunnen verrichten. Dat geeft minder overlast. Die werkbaan halen we op de meeste plaatsen weer weg als we klaar zijn, maar voor de voorlanden brengen we op een paar stukken een halve meter klei aan. Ook komt her en der wat licht reliëf. Vervolgens planten we er riet, om zo een goede woonomgeving te bieden voor de ringslang en de Noordse woelmuis. Deze kunnen straks minder goed in de nieuwe dijkbekleding leven, ondanks het feit dat er bij de aanleg specifiek rekening wordt gehouden met deze soorten. In de periode dat het riet zich nog moet ontwikkelen, wordt het ingezaaide deel met een draadraster beschermd tegen vraat door vogels.

Lage opkomst De opkomst bij de informatieavond voor de bewoners van de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam viel wat tegen, zegt Herman. “We hadden toch wel een man of twintig verwacht, maar het was nog niet de helft.” Of dat betekent dat de interesse voor de voorlanden inmiddels is weggeëbd? Herman: “Wie zal het zeggen… hoe dan ook denk ik dat het nog niet voor iedereen helder is dat we bij de versterking van de dijk ook rekening houden met de natuur, onder meer door het creëren van deze voorlanden. Wij dragen deze na oplevering over aan de provincie Noord-Holland, die voor het beheer en onderhoud van de voorlanden een natuurorganisatie zal inschakelen. De voorlanden worden op z’n vroegst opgeleverd in 2024, aldus Herman. “De informele strandjes komen weer terug, maar die komen los van de voorlanden. Voor de natuur is het van belang dat deze zo min mogelijk wordt verstoord.”

Klik hier voor de PowerPointpresentatie van de informatieavond over de voorlanden