BIJZONDERE BEZOEKEN

Kijk achter het bouwhek en in de dijk

De zomer komt eraan en dat betekent dit jaar gelukkig weer dat er verschillende publieksevenementen op de agenda staan. De Alliantie draagt ook haar steentje bij. Hier leest u wat er op stapel staat en hoe u daar bij kunt zijn.

De Dag van de Bouw

Kijk eens aan de andere kant van het hek

De jaarlijkse Dag van de Bouw, dit jaar op zaterdag 18 juni, is hét moment om eens rond te kijken aan de andere kant van het bouwhek. Wat gebeurt daar nou precies? Wie werken daar en welke machines gebruiken ze zoal?

Dit jaar krijg je de kans om nader kennis te maken met de bouwers van de oeverdijk in Hoorn en hun aanpak. De werkzaamheden zijn al ver gevorderd: eind 2023 wordt het project volgens de planning opgeleverd. Veel inwoners van Hoorn kunnen haast niet wachten op deze unieke vorm van dijkversterking, waarbij veiligheid en vertier prachtig hand in hand gaan. “Tijdens de Dag van de Bouw komen allerlei informatiestandjes te staan in een grote tent op het terrein”, vertelt Pieter Kaars van de Alliantie Markermeerdijken, verantwoordelijk voor de deelname van dit project aan deze landelijke dag. “Ook krijgen alle bedrijven die meewerken aan de versterking van de Markermeerdijken de kans zich te presenteren.” Dat zijn heel diverse bedrijven. Dus ook de dag zelf, die van 10.00 tot 14.00 uur duurt, zal vol afwisseling zitten. Machinistendiploma “We plaatsen allerlei grote machines op het terrein die bij de dijkversterking gebruikt”, geeft Pieter als voorbeeld. “Kinderen krijgen zelfs de kans om in de cabine te kruipen en hun machinistendiploma te halen!” Landmeters zullen demonstreren hoe ze drones gebruiken voor hun werk en een deel van het stadsstrand wordt alvast omgetoverd in een strandparadijs, waar je op je gemak kunt genieten van een ijsje of een drankje. Nog een buitenkansje, volgens Pieter: de gelegenheid om van dichtbij te zien hoe een strekdam wordt gebouwd. “We gaan kijken of het lukt om mensen onder begeleiding op de strekdam te laten. Als het strand eenmaal officieel in gebruik is, mag dat absoluut niet meer.” Lees meer over deze dag op https://www.markermeerdijken.nl/kom-op-18-juni-naar-de-dag-van-de-bouw-in-hoorn

De Archeologiedagen

Het verhaal van de dijk blootgelegd

Tijdens de Nationale Archeologiedagen brengen vele organisaties door het hele land het verleden tot leven met honderden activiteiten. De Alliantie biedt je op zaterdagochtend 18 juni een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen ín de dijk, in de buurt van Warder. De aanmeldingen hiervoor zijn zo hard gegaan dat alle rondleidingen inmiddels als volgeboekt zijn!

Archeologisch onderzoek maakt deel uit van de werkzaamheden voor de versterking van de Markermeerdijken. Zo krijgen we zicht op de ontwikkeling van de dijkversterking door de eeuwen heen. Uit eerdere doorsnedes die van de dijk zijn gemaakt, blijkt dat de opbouw lokaal sterk verschilt. “Bijna elke honderd meter laat een heel ander beeld zien”, zegt onze ‘huisarcheoloog’ Jan- Willem Oudhof. “Dat komt doordat vroeger de bewoners van dit gebied zelf zorg moesten dragen voor de staat van de dijk. Nu gaat dat allemaal collectief, door vakkundige mensen en op basis van uitgebreide berekeningen. In de afgelopen eeuwen was het vooral een kwestie van handjes mobiliseren en plaggen stapelen. Daarom zijn er ook zoveel dijkdoorbraken geweest.” Gestolde tijd Speciaal voor de Archeologiedagen wordt een dijkdoorsnede, een zogenoemde profielsleuf, toegankelijk gemaakt voor groepen bezoekers, onder leiding van Jan-Willem of een van zijn collega’s. Verwacht geen stapels pijpetuitjes, potscherven of spannende beenderen in de dijk; het gaat in deze afgraving om iets anders. Jan-Willem: “Wat we laten zien, is gestolde tijd. Aan de opbouw van de verschillende lagen grond kunnen we aflezen wat er wanneer is gebeurd en hoe men de dijkversterking heeft aangepakt. We lezen als het ware een soort stripverhaal in de dijk.”